รางวัล Popular vote

บุคคลทั่วไป สามารถร่วมกันโหวตร้าน
Street Food ที่คุณชื่นชอบ

เปิดฉาก
The World’s Best Street Food
: Bangkok 2019


เตรียมประกาศผลสุดยอดร้านอาหารริมทางระดับโลก
ในวันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2562
สะเทือนวงการอาหารไทยด้วยการยกร้านอาหารที่ได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดอาหารริมทาง
ทั่วกรุงมารวมไว้ในที่เดียว!!

เกณฑ์การลงคะแนนจะมีการแบ่งหมวดหมู่ออกเป็น
4 ประเภทหลัก ประกอบด้วย

ประเทภ “ข้าว”

ประเทภ “อาหารเส้น”

ประเทภ “อื่นๆ”

ประเทภ “ของหวาน”